Ministry Day 2006/2007 - St. Thomas More Newman Parish - carolynmvieira